Virksomhedsplan

Bondegaardensvuggestue er en privat pasningsordning til børn fra 0-3 år, som er baseres på en aftale mellem vuggestuen og kommunen, jf. lov om social service § 11. Vuggestuen modtager et kommunalt tilskud pr. barn, der er optaget i ordningen og er ansvarlig for dette. Ordninger er normeret til 20 fuldtidsbørn + to bufferpladser. Vi har åbent 54 timer om ugen.

Læs vores værdigrundlag

Børnene, der bliver passet i Bondegaardsdagplejen, har den fordel, at de aldrig skal i gæstepleje. Ved sygdom, bliver barnet passet i samme hus, hos voksne og legekammerater de kender. En fordel ved denne ordning er også, at vi kan lave aldersopdelte aktiviteter.

Målsætning

Børnene hos os er i alderen 0-3 år. De er nysgerrige, fuld af gåpåmod med et barns naturlige åbenhed over for alle nye indtryk. Derfor har de brug for faste daglige rutiner og rytmer, der giver dem tryghed og mulighed for at udforske dagligdagen både ude i naturen og indendørs. Dette afpasses efter det enkeltes barns alder og udvikling.

Vi skaber:

  • En sammenhængende hverdag for børnene og forældrene i et overskueligt miljø, der bygger på nærkontakt og kendskab til børnenes trivsel og behov.
  • En hverdag, der giver børnene mulighed for at bruge deres fantasi, være kreative og afprøve kræfter og grænser efter deres egen formåen.
  • En hverdag, hvor der gennem samarbejde, fleksibilitet, medbestemmelse og ansvar, skabes et grundlag for fortsat udvikling for børn og voksne.