Samarbejdspartnere

Samarbejdspartnere

Bondegaardensvuggestue samarbejder med talepædagoger og psykologer i det omfamg, det er nødvendigt for at kunne tilbyde hjælp til børn med særligt behov.

Forældresamarbejde

Der er valgt en forældrebestyrelse, der sikrer forældrene indflydelse på principperne for vuggestuens virksomhed og på børnenes aktivitetsmuligheder. Forældrebestyrelsen består af tre forældre og ejeren af vuggestuen samt en fra personalet. Der er valgt én suppleant for de tre forældrevalgte.