Ind- og udmeldelse

Ind- og udmeldelse af børn kan ske ved henvendelse til Bondegaardensvuggestue.

Der er mulighed for optagelse af børn fra andre kommuner, betinget af, at kommunen har opnået aftale om refusion fra barnets bopælskommune.

Udmeldelse kan kun ske med en måneds varsel til udgangen af en måned.

Ved indmeldelse af dit barn i Bondegaardensvuggestue, vil der blive skrevet en kontrakt.